Решења

Решења

За контролу температуре складиштења коришћењем кондензационе јединице и испаривача.Тако да се обезбеди најбоље окружење за ускладиштену робу.Такође, да се заштити квалитет и перформансе ускладиштене робе и да се спречи пропадање робе и да се смањи губитак робе у процесу складиштења.

Решења